Ανάγκη για Εύκολη Πρόσβαση σε Δεδομένα

Οι διαθέσιμες online υπηρεσίες που απευθύνονται στους ερευνητές, στους φοιτητές και γενικά σε όλους όσους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ή να μάθουν τα αποτελέσματα μιας έρευνας σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο προσφέρονται μεμονωμένα από ανεξάρτητους παρόχους (ΕΛΣΤΑΤ - http://www.statistics.gr/, ΙΝΣΕΤΕ - http://www.insete.gr/el-gr/, ΟΟΣΑ - http://www.oecd.org/, WorldBank - https://data.worldbank.org/, ΔNΤ - https://www.imf.org, κ.ά.). Κάθε επιχείρηση κατακλύζεται με δεδομένα από κάθε γωνία με αποτέλεσμα να υπάρχει πίεση να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τα δεδομένα για να βελτιώσουμε τις επιχειρηματικές επιδόσεις. Ως συνέπεια αυτού του απίστευτου όγκου δεδομένων προς επεξεργασία και της εύρεσης νέων τεχνολογιών που θα βοηθά το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο να έχουν νόημα τα δεδομένα, έρχεται η επιθυμία και η ζήτηση για εκδημοκρατισμό των δεδομένων (data democratization). Αυτό σημαίνει ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και δεν υπάρχουν φύλακες (gatekeepers) που δημιουργούν εμπόδιο στην πύλη για τα δεδομένα. Η ίδια τάση απαιτεί η πρόσβαση να συνοδεύεται με έναν εύκολο τρόπο ώστε οι άνθρωποι να κατανοήσουν τα δεδομένα, να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να επισπεύσουν τη λήψη αποφάσεων και επιπλέον να δημιουργήσουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης για έναν οργανισμό, για μία εταιρεία ή ακόμη για την προσωπική τους ανάπτυξη (Rob Matheson | MIT News, 2019).

Ανάγκη για Τεχνικές Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων στη Γρηγορότερη Αναζήτηση Δεδομένων

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω αποτελεί ο σχεδιασμός μιας ερευνητικής εργασίας σε οποιοδήποτε ακαδημαϊκό επίπεδο σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει την αναζήτηση των κατάλληλων δεδομένων τα οποία μάλιστα τις περισσότερες φορές απαιτούν πολλές ώρες «καθαρίσματος» (cleansing) έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια από τον χρήστη. Η συλλογή κάθε είδους δεδομένων ενέχει σημαντική δυσκολία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δεδομένα που αφορούν την Ελλάδα, και προϋποθέτει τη χρήση πολλαπλών διαφορετικών online πηγών, ιδίως όταν ο ερευνητής ενδιαφέρεται να εξερευνήσει μια ευρύτερη επιστημονική περιοχή. Η χρήση της τεχνολογίας πληροφορικής στην αναζήτηση δεδομένων έχει εισάγει σημαντικές ευκαιρίες μείωσης του χρόνου και αύξησης της αποτελεσματικότητας των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων κυρίως στο πλαίσιο της ανάπτυξης της έρευνας. Παραδοσιακά, η αναζήτηση δεδομένων πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακών πηγών, τις οποίες εμπιστεύονται οι χρήστες/ερευνητές/φοιτητές προκειμένου να ανακτήσουν τα κατάλληλα δεδομένα για το συγκεκριμένο αντικείμενο της έρευνάς τους.

Στόχοι του Έργου

Στα πλαίσια του έργου DataSource προτείνεται η ολιστική αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων μέσω της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος που θα παράγει υπεραξία από τη συνάθροιση και σύνθεση ανοιχτών δεδομένων που παρέχουν ανεξάρτητοι «μέτοχοι» της επιστημονικής αλυσίδας αξίας. Οι θεματικές ενότητες των δεδομένων που θα είναι διαθέσιμες στην πρώτη φάση υλοποίησης του έργου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που προτείνεται θα αφορούν: (α) την αναζήτηση ολοκληρωμένων και εξατομικευμένων ανοιχτών βάσεων δεδομένων (open databases) που θα περιλαμβάνουν μεταβλητές από διάφορες επιστημονικές περιοχές (π.χ. οικονομικά- χρηματοοικονομικά δεδομένα, τουριστικά δεδομένα, κτλ.). (β) τη δυνατότητα προεπισκόπησης της διαθέσιμης βάσης δεδομένων με επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα, την ποσότητα και το περιεχόμενο των διαθέσιμων δεδομένων. (γ) διάθεση του συνδέσμου (url) μέσω του οποίου ο χρήστης με ένα απλό click θα μπορεί να λαμβάνει τα δεδομένα απ’ ευθείας από την πηγή προέλευσης σε πραγματικό χρόνο χωρίς να είναι απαραίτητο να μεταβεί στην ιστοσελίδα της πηγής. (δ) τα διαθέσιμα δεδομένα είναι δυνατόν να οπτικοποιούνται καθώς και να αναλύονται με εργαλεία επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων και data analytics. (ε) ο χρήστης δύναται να μπορεί να κάνει upload και ο ίδιος δεδομένα τα οποία μετά από έλεγχο θα είναι διαθέσιμα στους χρήστες. (στ) να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να εντοπίσει την προέλευση των δεδομένων και να αντιληφθεί πως προέκυψαν τα δεδομένα.